Ly Thủy Tinh Endeavor Beverage-Dura Tuff Sang Trọng

Thiết kế của ly thủy tinh Endeavor Beverage-Dura Tuff Dáng ly trụ cao, miệng mở rộng bo nhỏ dần về đáy, […]

12 / 08 2020