Ly Thủy Tinh Gibraltar Twist Beverage

Thiết kế của ly thủy tinh Gibraltar Twist Beverage Dáng ly trụ cao, miệng mở rộng bo nhỏ dần về đáy, nổi […]

12 / 08 2020