Ly Thủy Tinh Gibraltar Twist Rock

Thiết kế của ly thủy tinh Gibraltar Twist Rock Dáng ly trụ thấp, miệng mở rộng bo nhỏ dần về đáy, nổi […]

11 / 08 2020